The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

KANCELARIA

Kancelaria czynna w każdy poniedziałek i piątek w godzinach 17.00-18.00
                   z wyjątkiem świąt i pierwszych piątków

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu


           CHRZEST:
- akt urodzenia dziecka (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska,adres)
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

      BIERZMOWANIE:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
- w przypadku osób dorosłych ( świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej)

 

         I-sza KOMUNIA ŚWIĘTA
- metryka chrztu dziecka

 

      MAŁŻEŃSTWO:
-  metryki chrztu aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz
- dowody osobiste
- indeksy lub świadectwa z szkoły średniej o katechizacji
- świadectwa bierzmowania
- zaświadczenia o uczestniczeniu w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą,
    aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. konkordatowy)
    lub akt kontraktu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

      POGRZEB KATOLICKI:
- akt zgonu (odpis)
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej)
      gdy zgon nastąpił poza parafią np. w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)