The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Historia Parafii

     Ważniejsze wydarzenia z historii parafii:
1)   19 marca 1981 roku zostało podpisane zezwolenie Wojewody Katowickiego na budowę kościoła.
2)   Wiosną 1983 roku rozpoczęła się budowa kościoła.
3)   6 czerwca 1985 roku został wmurowany w ścianę kościoła kamień węgielny z Zakrzówka, gdzie podczas
       okupacji niemieckiej pracował Karol Wojtyła ? późniejszy papież.
4)   16 lutego 1986 roku Ksiądz Kard. Franciszek Macharski erygował parafię św. Józefa Robotnika w Młoszowej, wydzielając
       ją z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Olejak.
5)   18 września 1988 roku ks. infułat Jan Kościółek poświęcił stalowy krzyż, który zwieńcza budowlę kościoła.
6)   3 grudnia 2000 roku Metropolita Krakowski Ksiądz Kard. Franciszek Macharski dokonał konsekracji naszej świątyni.
           Wizytacje biskupie:
1)     1 grudnia 1985 roku  ks. bp Kazimierz Górny  podczas wizytacji Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebini,
              odprawił Mszę św w dolnym kościele i wygłosił kazanie.
2)     22 i 23 wrzesień 1990 rok ks. bp Albin Małysiak. Wizytacja rozpoczęła się w sobotę Mszą św. o godz. 18,oo 
            podczas której został udzielony sakrament bierzmowania i zakończona Mszą św. niedzielną o godz. 16,oo.
3)     19 listopad 1995 rok  ks. bp Albin Małysiak. Wizytacja trwała tylko w niedzielę i była połączona
            z bierzmowaniem młodzieży podczas Sumy.
4)     4 i 5 maja 2003 roku  ks. bp Jan Szkodoń wizytacja w Roku Różańca Świętego i dwudziestym piątym roku
            pontyfikatu Jana Pawła II.  W drugim dniu wizytacji Ksiądz Biskup odwiedził szkołę podstawową i spotkał się
            z uczniami i gronem pedagogicznym.
5)    8 i 9 listopada 2009 roku  ks. bp Jan Zając. Ksiądz Biskup spotkał się również w drugim dniu wizytacji
             z uczniami w szkole podstawowej i z gronem pedagogicznym.
6)    20 września 2015 roku wizytację przeprowadził ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Rozpoczęła sie od drugiej Mszy św.
             w niedzielę i została połączona z wizytą w szkole podstawowej i spotkaniem z gronem pedagogicznym.

     

        Powołania kapłańskie i zakonne:

1.       Ks. Wiktor Szklarczyk syn Franciszka i Julianny zd. Zając, urodzony 27 grudzień 1879 r. w Młoszowej.
                Był kapłanem Diecezji Lwowskiej, święcenia kapłańskie otrzymał w 1909 roku, został proboszczem
                w Sarnkach Dolnych koło Stanisławowa.   10 lutego 1944 roku został zamordowany przez ukraińskich
                nacjonalistów i spoczywa w Sarnkach Dolnych.
2.       Ks. Tomasz Trębacz syn Stanisława i Julii Ścibor, urodzony w 1910 roku w Młoszowej. Wstąpił do Zgromadzenia
                Księży Zmartwychwstańców w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1936 roku i został
                skierowany do pracy duszpasterskiej we Lwowie. Podczas wojny, z obawy przed prześladowaniami, wrócił
                do Krakowa a po wojnie pracował w Gdańsku-Oliwie, gdzie zmarł wiosną 1991 roku.
3.       Ks. Józef Swaczyna syn Ludwika i Marii zd. Zając, urodzony 20 marca 1914 roku w Młoszowej. Wstąpił do
               nowicjatu Księży Jezuitów w Nowym Sączu, gdzie ukończył gimnazjum. Podczas studiów w Krakowie
               został aresztowany 11 listopada 1939 roku i wraz z przełożonymi zakonnymi stał się więźniem m.in. obozu
              koncentracyjnego w Auschwitz o numerze 22212. Po okupacji niemieckiej ukończył studia w Starej Wsi
              koło Tarnowa gdzie przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1947 roku i pracował w Gliwicach, Zabrzu,
              Rudzie Śląskiej. Zmarł i został pochowany w Bytomiu 23 kwietnia 1978 roku.
4.       Ks. Jacek Kawala, syn Piotra i Alicji zd. Chechelska, urodzony 2 stycznia 1963 roku w Chrzanowie.
              Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie w 1981 roku a 17 maja 1987 roku przyjął
              święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Od 2005 roku jest proboszczem
              w Strzegowej koło Wolbromia.
5.       Siostra Ancilla (Iwona Bartosik) córka Władysława i Władysławy zd. Czok, urodzona 28 lipca 1968 roku,
              wstąpiła 8 września 1988 roku do Misyjnego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu.
              2 maja 1998 roku złożyła śluby wieczyste i podjęła pracę misyjną w Mozambiku. Obecnie pracuje w Domu
              Macierzystym w Raciborzu.
6.       Siostra Krzysia (Ewa Strycharska) córka Andrzeja i Anny zd. Mentel. Urodzona 17 lipiec 1968 roku w Trzebini.
              W 1980 roku wstąpiła jako wolontariuszka - aspirant do Zakonu Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty
               w Szczecinie. Śluby  wieczyste złożyła w Rzymie 8 grudnia 2002 roku. Pracowała w Szkocji a obecnie na Haiti.
7.      Siostra Koleta (Agnieszka Bajda) córka Włodzimierza i Józefy zd. Bartosik, urodzona 28 luty 1970 roku
              w Chrzanowie. Wstąpiła w 1992 roku do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Śluby wieczyste
              złożyla 7 grudnia 1999 roku w Czernej. Pracowała w Lublinie, obecnie w Łodzi.
8.      Ks. Marek Kudłacik, syn Czesława i Marii zd. Karbowniczek, urodzony 14 stycznia 1978 r. w Jaworznie.
              Do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w 1999 roku, świecenia kapłańskie przyjął z rąk
             ks. kard. Stanisława Dziwisza 3czerwca 2005 roku. Pracował w parafii św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach,
              obecnie w parafii Dobrego Pasterza w Krakowie Prądniku. Czerwiec 2016 - kara suspensy.
9.      Ks. Bartłomiej Bartosik, syn Ireneusza i Barbary zd. Gędoś, urodzony1 maja 1985 roku w Chrzanowie.
              Do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w 2004 roku a świecenia kapłańskie przyjął z rąk
             ks. kard. Stanisława Dziwisz 29 maja 2010 roku. Pracował w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie
             Borku Fałęckim, obecnie w parafii św. Wojciecha w Zatorze.