The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Straż Honorowa

Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa - 26 osób zdeklarowało się do codziennej godzinnej obecności przy Najświętszym Sercu Jezusowym pełniąc w tym czasie zwyczajne obowiązki domowe.
W Kościele spotykają się na Adoracji pierwszopiątkowej i miesięcznej formacji w drugą niedzielę miesiąca.
Od dnia powstania tj. 15 czerwca 2007 r. regularnie uczestniczymy w ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę.
      Do Straży Honorowej należą:
1. Grela Teresa - zelatorka
2. Bajda Józefa
3. Baster Maria
4. Bartosik Izabela
5. Buła Maria
6. Czyżewska Anna
7. Gędoś Kazimiera
8. Gędoś Lucyna
9. Grela Renata
10. Grela Zofia
11. Jaroń Helena
12. Kalinowska Halina
13. Kocjan Zofia
14. Knapik Krystyna
15. Lasoń Anna
16. Macioł Helena
17. Michlwewska Helena
18. Piechota Maria
19.  Rapacz Zofia
20.  Suder Teresa
21. Sumera Stanisława
22. Śliwiński Józef
23. Śliwińska Stanisława
24. Urbańczyk Elżbieta
25. Zagórska Jadwiga
26. Zając Stanisława
Tematy spotkań po wakacjach 2013r.:
 wrzesień - "Wiara w Chrystusa dziś i na początku Kościoła"
 październik - "Bóstwo Chrystusa w Ewangelii św.Jana"
 listopad - "Wiara w Chrystusa u św. Pawła"
 grudzień - "Wierzyć w zbawienie i żyć zbawieniem"
Rok - 2014
 styczeń - spotkanie opłatkowe 12.I. o godz. 17.oo
 luty - Kontynuacja tematu: Wierzę w Syna Bożego.
 marzec - Kerygmat.
 kwiecień - Kerygmat św. Pawła.
 maj - Maryjne aspekty kerygmayu zbawienia.
 czerwiec - Wynagrodzenie - jako główny element kultu Najświętszego Serca Jezusowego.
 wrzesień - Wiara warunkiem udzielenia chrztu św.
 październik - O modlitwie różańcowej.
 listopad - O modlitwie Pańskiej: Ojcze nasz...
 grudzień - " Święć się imię Twoje..."
Rok - 2015
 styczeń - spotkanie opłatkowe 9. I. o godz. 17.oo
 luty - "Przyjdź Królestwo Twoje..."
 marzec - "Bądź wola Twoja..."
 kwiecień - "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj..."
 maj - "I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom..."
 czerwiec - "I nie wódź nas na pokuszenie..."
 wrzesień - "Ale nas zbaw ode złego..."
 październik - "Nawróćcie sie i wierzcie w Ewangelię"
 listopad - Nawrócenie chrześcijańskie w nauce Kościoła.
 grudzień - Nawrócenie, które wiąże się z Eucharystią.
Rok - 2016
 styczeń - spotkanie opłatkowe 10. I. o godz. 17.o.
 luty - "Nowe życie w Chrystusie"- program duszpasterski.
 marzec - w II niedzielę miesiaca były rekolekcje parafialne.
 kwiecień - Teologia chrztu w pierwszych wiekach.
 maj - Duchowość chrzcielna.
 czerwiec - "Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony".
 wrzesień - Towarzyszenie dziecku we wzroście w wierze i we wspólnocie Kościoła.
 październik - Dojrzłość chrześcijańska.
 listopad - Rozwój dojrzałej wiary w grupach formacyjnych.
 grudzień - "Idźcie i głoście" - nowy temat duszpasterski roku.
Rok - 2017
 styczeń - spotkanie opłatkowe 6.I. o godz. 17.oo