The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Rada duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska - 15 osobowa reprezentacja parafian wybierana bezpośrednio w ośmiu rejonach na trzyletni okres kadencji. Pierwsza Rada powołana 10 listopada 1996 r. obecna 01 marzec 2015 r.
Spotkania odbywają sie dwa razy w roku.
Skład Rady Duszpasterskiej 2015 – 2017 i Ekonomicznej
   Z urzędu do Rady zostali zaproszeni:
Pani Izabela Bartosik – reprezentująca Zespół Charytatywny
i Pan Władysław Jędrzejczyk – jako kościelny
 
   Ze wskazania proboszcza:
Pani Małgorzata Ochwat z ul. Szembeka
Pan Andrzej Karnasiewicz z ul. Szembeka
Pan Jarosław Kłeczek z ul. Trzeciej
Pan Stanisław Kurdziel z ul. Florkiewicza
Pan Arkadiusz Pypłacz z ul. Krakowskiej
   Z wyboru parafian:
z rejonu I – Pani Mariola Pikoń z ul. Krakowskiej
z rejonu II – Pan Władysław Gąsior z ul. Kamieniec
z rejonu III – Pani Alicja Smółka z ul. Sąsiedzkiej
z rejonu IV – Pan Jan Dudek z ul. Florkiewicza
z rejonu V – Pan Rajmund Zając z ul. Góra Bartoska
z rejonu VI – Pani Kazimiera Gędoś z u. Krakowskiej
z rejonu VII – Pan Józef Górski z ul. Trzeciej
z rejonu VIII – Pan Gerard Urbańczyk z ul. Szembeka

 

 Rada Ekonomiczna
 1. Janusz Kawala - ul. Krakowska 98
 2. Zbigniew Ćwik - ul. Krakowska 95
 3. Adam Pasternak - ul. Krakowska 211