The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

PUKS

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy - rozpoczynał działanie 28.03.2008 r.       

             Siedziba klubu znajduje się w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młoszowej ul. Kamieniec 1.
                    www.puksmloszowa.republika.pl
     Cele klubu:  
        a. organizacja życia sportowego dla mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
        b. organizacja imprez i zawodów sportowych;
        c. uczestnictwo w imprezach gminnych;
        d. prowadzenie spotkań z grupą miłośników Nordic Walking;
        e. organizacja zajęć i imprez w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi;
        f. prowadzenie działalności charytatywnej.