The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Grupa apostolska

Grupa Apostolska Wspólnota Ruch "Światło Życie" powstała w 1987 roku. Wtedy ośmiu uczniów szkoły średniej uczestniczyło w rekolekcjach wakacyjnych Ruchu, oni też stali się zaczątkiem grupy parafialnej. W roku 2006 pierwszy ksiąz wikariusz - Robert Tupta zmienił jej formacje na Grupę Apostolską, jej członkowie (około 12 osób) spotykają sie w każdy piątek. Po przyjściu do parafii ks. Zbigniewa Ścisłowicza (2015 r.) grupa zanikła.